פתרון המשימה ושמות הזוכים


פתרון משימה מס. 2:

הינה התמונה של כיתה יא 10 שמזכה אותם ב-15 נק' יחד עם כיתה יא 1 שהייתה הראשונה להביא לי פוסטר אבל אין לי אותו עדיין מצולם לאנטרנט! 


מצב הנקודות ב-23.10:
יא 1: 15 נק'
יא 2
יא 3
יא 4
יא 5
יא 6
יא 7
יא 8
יא 9
יא 10: 15 נק'
Comments